Stitchophelia (www.stitchophelia.be) onderhoudt deze website, alle aangeboden cursussen en andere gelinkte en gerelateerde sites (de "Site") voor het gebruik door haar klanten, studenten en andere gebruikers van de Site ("Gebruikers") na akkoord te zijn gegaan met de volgende voorwaarden. 

Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Gebruik van deze website betekent acceptatie van deze "Gebruiksvoorwaarden" en vormt een bindende overeenkomst tussen u en Stitchophelia. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze site.

1. Gebruik van de Site

Stitchophelia verstrekt diverse materialen, informatie, quizzen, tests, vragen, artikelen, nieuws en andere informatie op deze en aanverwante sites en in cursussen die via deze site worden aangeboden (de "Materialen"). 

Stitchophelia geeft iedere Gebruiker toestemming om één exemplaar van de Materialen te bekijken en te downloaden. De Materialen mogen worden gedownload en er mag maximaal één exemplaar van de Materialen worden afgedrukt, mits Gebruikers geen wijzigingen aanbrengen in de Materialen en u alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen in de oorspronkelijke Materialen handhaaft op eventuele kopieën van de Materialen. 

Gebruikers mogen de Materialen op deze Site op geen enkele manier wijzigen of reproduceren, delen of verspreiden. 

Gebruikers zullen alle Materialen vertrouwelijk houden en zullen de Materialen of de inhoud ervan niet verkopen, veilen, uitlenen, verhuren, weggeven, beschrijven, samenvatten of anderszins bekendmaken aan een andere persoon of entiteit. 

Elke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden beëindigt automatisch uw geautoriseerd gebruik van de Site.

3. Handelsmerk en Copyright

De Materialen op deze Site zijn auteursrechtelijk beschermd, en elk ongeoorloofd gebruik van de Materialen op deze Site kan een overtreding betekenen van auteursrecht-, handelsmerk-, en andere wetten.

4. Hyperlinks

Links naar externe websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Stitchophelia heeft al deze externe websites niet gecontroleerd, heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud. Als u besluit een van de externe websites te bezoeken die aan deze Site zijn gekoppeld, doet u dat geheel op eigen risico.

5. Geen Garantie

De op deze site aangeboden materialen worden aangeboden "zoals ze zijn" zonder enige garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom. Stitchophelia garandeert voorts niet de juistheid en volledigheid van de Materialen op deze Site. Stitchophelia kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de Materialen op deze Site, of in de daarin beschreven diensten en prijzen. De Materialen op deze Site kunnen verouderd zijn, en Stitchophelia verplicht zich er niet toe de Materialen op deze Site bij te werken.

6. Herroeping aankoop

Bent u helemaal niet tevreden met uw aankoop, stuur dan een email naar ophelie@stitchophelia.be met in het onderwerp 'Herroeping online cursus' en in het bericht minstens vermelding van de cursus die u wil herroepen + het emailadres waarmee u bent ingeschreven + de inschrijvingsdatum. 

Indien u uw aankoop via mail herroept binnen de 14 kalenderdagen na aankoop én u niet meer dan 5 lessen bent gestart of hebt geopend op het platform, dan krijgt u uw aankoop zo snel mogelijk terugbetaald via de gebruikte betaalmethode. 

U bent niet verplicht hierbij een reden op te geven, alhoewel dat uiteraard wel erg geapprecieerd wordt en u zo Stitchophelia kan helpen in het verbeteren van haar producten.

7. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is Stitchophelia, haar leveranciers of andere derden die op deze Site worden genoemd aansprakelijk voor welke schade dan ook (waaronder, zonder beperking, schade, onderbreking van de dienstverlening of onjuiste informatie) die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze Site, websites die aan deze Site zijn gekoppeld, of de Materialen of informatie op een of meer van deze sites, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of een andere wettelijke theorie en ongeacht of u wel of niet op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Indien uw gebruik van de Materialen of informatie van deze Site resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, aanvaardt u alle kosten daarvan.

8. Toepasselijk recht

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van grondgebied België. Het niet afdwingen van een strikte uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Stitchophelia kan haar rechten en plichten onder de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan een partij overdragen.

9. Ingangsdatum en updates

De Voorwaarden zijn van kracht vanaf 27 februari 2021 en kunnen door Stitchophelia te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn. Uw gebruik van deze Site na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.